Innovate Yourself: Innovation Training Course for Youth Workers

Pitkiltä tuntuneiden koronavuosien jälkeen, kun maailma jälleen alkoi hieman avautumaan ja matkustaminen oli taas mahdollista, oli aika siirtää pitkään työn alla ollut Erasmus+ -rahoitteinen nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke suunnittelu- ja valmisteluasteelta käytäntöön. Projekti nimeltä Innovate Yourself: Innovation Training Course for Youth Workers! suunniteltiin sekä toteutettiin yhdessä Uuraisten 4H-yhdistyksen sekä Kreikkalaisen ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY GROUP -organisaation kanssa ja siihen osallistui yhteensä 12 nuorten parissa työskentelevää aikuista – 6 Suomesta sekä 6 Kreikasta. Jokainen osallistujista oli suurella innolla mukana sekä toi projektiin oman osaamisensa ja ammattitaidon kautta paljon uutta osaamista ja uusia näkökulmia, joita jaettiin toisille osallistujille työpajatyyppisten toiminnallisten menetelmien avulla.

Projektin kohokohta oli tietenkin varsinainen liikkuvuusjakso suomesta kreikkaan. Kestoltaan 6 päivän mittainen, intensiivinen ja toiminnantäyteinen matka toteutettiin 4. – 9. Joulukuuta ja se piti sisällään mm. verkostoitumista sekä kulttuureihin tutustumista, Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksiin perehtymistä ja uusien projektien ideoimista, nuorisotyön tulevaisuuden pohtimista sekä innovoimista uudenlaisille toimintamalleille (digitaalinen / paikkaan sitomaton työ, tiiviimpi yhteistyö koulujen, yritysten sekä järjestöjen välillä), nuorisotyöntekijöiden taitojen kehittämistä sekä uusien menetelmien oppimista, esimerkiksi robotiikan ja ohjelmoinnin saralla kuten myös kansainvälisten toimintojen organisoinnin ja rahoituksien hakemisen puolella. Projektin aikana luodut uudet kansainväliset suhteet ja verkostot mahdollistavat ideoitujen projektien viemistä eteenpäin ja rahoituksen hakemista esimerkiksi Erasmus + -ohjelman kautta.

Hanke tuli virallisesti päätökseen 14. tammikuuta 2023, joten nyt on aika julkaista hankkeen tuloksia sekä hankkeen aikana opittuja asioita! Näihin kahteen kuvaan on kiteytetty projektin aikana oppimamme asiat nuorisotyöntekijöiden arvomaailmasta sekä ammatillisesta identiteetistä, nuorisotyön merkityksestä tulevaisuudessa sekä nuorisotyön mahdollisuuksista.

Ilman ennakkosuunnittelua tai ennakkotietoja saimme osan Innovate Yourself: Innovation Training Course for youth workers -hankkeen kreikkalaisista osallistujista yllätysvierailulle Keski-Suomeen, kun he tammikuun lopulla osallistuivat Piispalassa järjestettyyn kansainväliseen seminaariin. Jälleennäkeminen oli lämmin ja iloinen, pystyimme myös yhdessä vielä kasvotusten käymään läpi oman projektimme aikaansaannoksia, laatimaan loppuraporttia hankkeesta sekä pohtimaan tulevaisuuden yhteistyökuvioita!

Hankkeeseen osallistuneiden nuorisotyöntekijöiden kokemuksia

Projektin aikana saimme monia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistamme niin nuorisotyön näkökulmasta yleisellä tasolla kuin myöskin konkreettisia menetelmiä ja innovatiivisa työskentelytapoja. Projektin käytännön toteutus ja järjestelyt olivat huippuluokkaa, joten oppimismahdollisuuksia uusien ja innovatiivisten menetelmien oppimiseksi oli tarjolla runsaasti. Osalle osallistujista tämä oli ensimmäinen Erasmus+ -kokemus, jonka innoittamana osallistujat tulevat varmasti hyödyntämään ohjelman tuomia mahdollisuuksia sekä nuorten kanssa että oman osaamisen kehittämiseksi. Nuorille ohjelman mahdollisuuksien tuomat hyödyt ovat vielä suuremmat, koska osalle heistä se on ainoita mahdollisuuksia päästä näkemään ja kokemaan kansainvälisyyttä, joten oli hienoa saada kattavasti lisätietoa ohjelmasta teoriatasolla ja projekteihin osallistuneilta henkilöiltä itseltään.

Keskeisimpiä käytännön taitoja ja menetelmiä joita opimme projektin aikana oli digitaalisten työkalujen hyödyntäminen omassa työssä sekä nuorille suunnattujen toimintojen teemana, jotta pystymme tarjoamaan heille myös mahdollisuuden saada ja vahvistaa niitä taitoja, joita he tulevaisuudessa tulevat tarvitsemaan. Oli mahtavaa myös päästä käyttämään englannin kieltä ammatillisessa ympäristössä ja kehittää omaa kielitaitoa muiden taitojen ohella!

Kreikkalainen kulttuuri ja työskentely poikkeaa Suomalaisesta monin tavoin, joten oli mahtavaa nähdä ja oppia myös vaihtoehtoisia tapoja - se auttaa meitä ymmärtämään toisiamme sekä muita eurooppalaisia kulttuureita paremmin!

Erityisen iloisia olemme siitä, että kaikki osallistujat antoivat kaikkensa ja olivat todella motivoituneita projektiin sen kaikissa vaiheissa sekä liikkuvuusjakson aikana, se mahdollisti täyden keskittymisen itse oppimitilanteisiin.

Kaikkinensa tällaiset projektit luovat hienoja kumppanuuksia organisaatioiden ja henkilöiden välille, mikä mahdollistaa myös tulevat yhteistyöprojektit kansainvälisellä tasolla.