Robo -hanke

Robo -hanke toi robotit Uuraisille! 

Robo-hanke oli toiminnassa syksytä 2018 -> alkuvuoteen 2021.  Robo-hankkeen aikana Uuraisilla toimittiin teknologian, tekniikan, robottien ja ohjelmoinnin ympärillä eri-ikäisten kanssa! Tarjolla oli mm. robokerhoja 5.- ja 6.-luokkalaisille ja yläkoululaisille nuorten ryhmä, jossa robotiikan ja ohjelmoinnin lisäksi suunniteltiin ja osallistuttiin nuorisovaihtoon. Robokerhojen sekä nuorten ryhmän kanssa yhdessä kehitettiin myös liikkuvaa oppimisympäristöä robotiikan ja ohjelmoinnin oppimiseksi lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastetoiminnassa. Hankkeen myötä mm. robokerhot jäivät osaksi kerhokalenteria.

Hankkeen tapahtumista, toiminnoista ja yleisistä kuulumisista viestittiin tällä sivulla, sekä sosiaalisen median eri kanavissa.

------------------

Robotics and technology in Uurainen

Uurainen 4H-association's robo-project was all about robotics and technology. The project's objectives were to get youngsters familiar and more enthusiastic with robots and programming. During this project we did offer local robo clubs for kids aged 10 to 12 years. For the youngsters aged from 13 to 17 years we did offer a chance to participate weekly meetings to get theirselves familiar with technological devices and programming along with youth exchanges.

Rahoitus hankkeeseen on saatu Euroopan unionilta ja paikalliselta Leader yhdistykseltä.

Myönnetty tuki ja muu julkinen rahoitus on 85 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. EU:n osuus tuesta on 42 %, valtion 38 % ja paikallisen toimintaryhmän, eli Leaderin 20 %.