Find Your Way 2016–2018


Kiitos kaikille Find Your Wayn taipaleella mukana olleille!

Find Your Way -hankkeessa syntyi 40 uutta 4H-yritystä Uuraisille. Hankkeen aikana luotiin Uuraisten kunnan kanssa uusi työllistämismalli kun kunta lähti tukemaan uusia 4H-kesäyrityksiä 150 euron tuella. Hankkeessa järjestettiin kaksi nuorisovaihtoa ja viikkotoiminnassa oli mukana kerrallaan 16 nuorta. Hankkeessa luotiin uusi 4H-yrittäjyyskasvatustyökalu, joka on viiden videon sarja Youtubessa. Hanke tarjosi mielekkään harrastuksen paikkakunnan 70:lle nuorelle. Hankkeen koordinaattorina toimi Pia Kautto.

Kesällä 2018 yli 30 uuraislaista nuorta työllisti itsensä oman 4H-yrityksensä kautta! Nuoret ovat saaneet 4H-yrityksen kautta mielekkään harrastuksen itselleen. 4H-yrityksen avulla nuori saa työkokemusta sekä omaa rahaa. Hankkeessa nuori saa apua oman 4H -yrityksen perustamiseen ja tutustuu alueen yrityksiin. Nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä taitojaan ja pääsee kehittämään luovuuttaan, yhteistyötaitojaan sekä aktiivisuuttaan. Hankkeen ja nuorten yritysten avulla on elävöitetty Uuraisten kuntaa.

Hankkeen toimintaa pääset seuraamaan Facebookissa: Find Your Way -hanke ja Instagramissa: findyourwayhanke. 

Hanketta ovat rahoittaneet paikallinen Leader yhdistys Jyväsriihi sekä Euroopan maaseudun kehittämisrahasto. 

Find your way -hankkeen loppujulkaisu, "Onnistunut hankeviestintä sekä nuorten tavoittaminen ja sitouttaminen mukaan toimintaan"

Find your way -hankkeen loppujulkaisusta tehtiin opas. Tässä loppujulkaisussa kerrotaan hankeviestinnästä ja kuinka saada nuoret sitoutumaan hankkeen toimintaan. Find your way -hankkeen loppujulkaisussa kerrotaan hankkeen tarina kuvitettuna ja sen toteuttajien kertojama. Hankkeen loppujulkaisuja on myös painettuna versiona ja niitä voi noutaa Uuraisten 4H:n toimistolta sovittuina ajankohtina. Oikein antoisia lukuhetkiä, toivottaa kirjoittajat Anni Ja Pia!


Hankkeen koordinaattorina toimi
Pia Kautto