Teknolande

Syksyllä 2020 käyntiin pärähti Tekno lande -hanke, jossa tuodaan luonnontieteitä lähemmäksi nuoria ja edistetään heidän osaamistaan luonnontieteissä sekä lisätään kiinnostustaan luonnontieteisiin. Hanke toimi 10.08.2020 -  09.07.2021 välisen ajan. 

Syyskuun 2020 alusta marraskuun loppuun oli toiminnassa 13-17 vuotiaiden nuorten valoryhmä, jossa nuoret työstävät valoinstallaatioita Valon kylä tapahtumaan. Valoinstallaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin ohjelmoitavaa logiikkaa, joka on hyödyllinen taito ja asia ymmärtää työmarkkinoilla. Nuorten tuottamat valoinstallaatiot olivat esillä Valon kylä -tapahtumassa pe 23.10.2020 ja esimaistelua valoteoksiin oli esillä 16.10.2020 Hirvaksen koululla. 

Tammikuun 2021 alusta huhtikuun loppuun järjestettiin tiedekerhoa Höytiän ja Hirvaskankaan kouluilla. Tiedekerhossa nuoret pääsivät perehtymään luonnontieteisiin ja luonnontieteellisiin ilmiöihin osallistavasti ja toiminnallisesti. 

Kesäkuussa 2021 toteutettiin jopa kolme lasten Tiedeleiriä ja yökirjasto tapahtuma!

Heinäkuusta 2021 Teknolande hanke on finaalissa! Kiitos kaikille, jotka ovat olleet hankkeen toiminnoissa mukana!


Info on Tekno lande in english!


The Tekno lande -project started in fall 2020. In the project youths get closer to the natural sciences and their knowledge and cleverness with natural sciences gets better. The project goes from 10.02.2020 to 09.07.2021. 

At the start of september to the end of november the thirteen to seventeen year old youths Lightgroup is gathering to produce a light installation to the Town of Light-happening. In creating and producing the light installations the youths get to use programmable logic, which is a very useful skill in work life. The light installations will be shown in the Town of Light event 23.10.2020 and in a smaller way 16.10.2020 at Hirvanen’s school. 

January 2021 started the science clubs at school of Höytiä and at the school of Hirvanen. In the science clubs the youths get to know better the ways of natural sciences and the effect it has on the world.

In the june of 2021 three youths science camps were held. 

As of July 2021 Teknolande-project has been finished. Thanks for all who have participated in the projects activities!!

Hankkeen rahoitus on saatu Euroopan unionilta ja paikalliselta Leader yhdistykseltä. Myönnetty tuki ja muu julkinen rahoitus on 85% hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.