Yhdistys

Uuraisten 4H-yhdistys on monessa mukana!

 

Uuraisten 4H-yhdistys järjestää 4h -kerhoja ympäri Uuraisten kuntaa, lasten ja nuorten leirejä, retkiä ja tapahtumia. 4H-yrityksien ja työpalvelun kautta tarjoamme nuorille erilaisia töitä ympäri vuoden. Nuorille järjestetään paljon työelämään valmistavia kursseja.

Käynnissä olevassa Robo-hankkeessa uuraisten lapsille ja nuorille on tarjolla uusi polku ohjelmointiin käytännönläheisenä harrastuksena 4H:ssa. Juuri päättyneessä Find Your Way -hankkeessa panostettiin nuorten yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatukseen.

Uuraisten 4H-yhdistys järjestää Uuraisilla 1-2-luokkalaisten iltapäivätoimintaa kirkonkylällä koulukeskuksella sekä Hirvasen koululla toimivissa ryhmissä.

Toimintaan on tullut vuosien aikana mukaan myös erilaiset taphtumat, joista viimeisin oli vuonna 2018 ensimmäistä kertaa järjestetty Valon Kylä -tapahtuma.

Tervetuloa mukaan monipuoliseen toimintaamme!

Uuraisten 4H-yhdistys on osa valtakunnallista 4H-järjestöä, joka on poliittisesti sitoutumaton nuoriso- ja kansalaisjärjestö.  Kattojärjestönä toimii Suomen 4H-liitto, joka on perustettu v. 1928. Uuraisten 4H-yhdistys on perustettu v. 1938 Maatalouskerhoyhdistyksen nimellä.

Toiminnan rahoitus koostuu kunnan ja valtion sekä muiden avustustahojen myöntämistä määrärahoista sekä omatoimisesta varainhankinnasta. Omatoimista varainhankintaa on muun muassa metalliromukeräys, erilaiset myyjäiset ja jäsenmaksujen kerääminen.

Lyhenne 4H tulee englanninkielisistä sanoista head, hands, heart ja health. Osana 4H-järjestöä meidän tehtävämme on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä. Pyrimme tähän tukemalla lasten ja nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja vastuuta sekä yhteistyötaitoja.

Hyvät 4H-jäsenet ja vanhemmat!

 

Suomen 4H-liiton organisoi jokaisen 4H-yhdistyksen laskutuksen. Kun liitytte Uuraisten 4H-yhdistyksen jäseneksi, Suomen 4H-liitto postittaa jäsenmaksulaskun kaikille jäsenille riippumatta siitä, mihin 4H-yhdistykseen sinä jäsenenä kuulut. Jäsenmaksulaskun yhteydessä saat uuden jäsenkortin. Jokaiselle perheenjäsenelle lähetetään oma jäsenkortti.

 

Tietosuojaseloste: Jäsenet