Metsäteemapäivä 2020

Uuraisten 4H-yhdistys järjestää metsäteempäiviä vuosittain koululaisille.Yhteistyössä Riistahoitoyhdistyksen ja Uuraisten koulukeskuksen maantiedon ja biologian opettajan kanssa on suunniteltu ja järjestetty metsäteemapäiviä Uuraisten koulukeskuksen 8-9-luokkalaisille oppilaille. Teemapäivän sisältöön ovat kuuluneet metsätalous, luonnontuntemus ja eläin- sekä kasvilajituntemus. Yhteistyökumppaneista riiippuen päivän sisältö vaihtelee eri vuosina. Vuonna 2011 järjestetyssä teemapäivässä mukana oli metsänhoitoyhdistys ja puuntaimen istutusta ja vuoden 2013 metsäpäivässä oli mukana Pohjoisen Keski-Suomen luonto- ja eräoppaat jousiammunta pisteineen ja Poken metsäopiskelijat esittelemässä metsäalaa metsäkone simulaattorin avulla. Vuoden 2015 teemäpäivä oli hyvin edellisensä kaltainen.

Metsäteemapäiviä järjestetään vuosittain myös 3-4-luokkalaisille. Vuorovuosina teemapäiviin saavat osallistua eri koulujen oppilaat. Teemapäivässä ohjelmassa on luontopolun kiertäminen ja erilaisten tehtävien suorittaminen. Myös iltapäivätoiminnan lapset osallistuvat vuosittain teemapäiviin.

Metsäpäivien kuljetuksiin Uuraisten 4H-yhdistys on saanut kuljetusapuraha Metsäsäätiöltä.