Find your way -hanke 2016–2018

Find your way -hankkeen loppujulkaisu, "Onnistunut hankeviestintä sekä nuorten tavoittaminen ja sitouttaminen mukaan toimintaan"

PDF-tiedostoFYW Loppujulkaisu.pdf (5.8 MB)
Find your way -hankkeen loppujulkaisu

Find your way -hankkeen loppujulkaisusta tehtiin opas. Tässä loppujulkaisussa kerrotaan hankeviestinnästä ja kuinka saada nuoret sitoutumaan hankkeen toimintaan. Find your way -hankkeen loppujulkaisussa kerrotaan hankkeen tarina kuvitettuna ja sen toteuttajien kertojama. Hankkeen loppujulkaisuja on myös painettuna versiona ja niitä voi noutaa Uuraisten 4H:n toimistolta sovittuina ajankohtina. Oikein antoisia lukuhetkiä, toivottaa Anni Ja Pia!

Hankkeen koordinaattorina toimi
Pia Kautto
fywhanke(at)gmail.com 
 

Tietosuojaseloste fyw-hankkeesta

 

Kiitos kaikille Find Your Wayn taipaleella mukana olleille!

 

Find Your Way -hankkeessa syntyi 40 uutta 4H-yritystä Uuraisille. Hankkeen aikana luotiin Uuraisten kunnan kanssa uusi työllistämismalli kun kunta lähti tukemaan uusia 4H-kesäyrityksiä 150 euron tuella. Hankkeessa järjestettiin kaksi nuorisovaihtoa ja viikkotoiminnassa oli mukana kerrallaan 16 nuorta. Hankkeessa luotiin uusi 4H-yrittäjyyskasvatustyökalu, joka on viiden videon sarja Youtubessa. Hanke tarjosi mielekkään harrastuksen paikkakunnan 70:lle nuorelle. Hankkeen koordinaattorina toimi Pia Kautto.

Kesällä 2018 yli 30 uuraislaista nuorta työllisti itsensä oman 4H-yrityksensä kautta! Nuoret ovat saaneet 4H-yrityksen kautta mielekkään harrastuksen itselleen. 4H-yrityksen avulla nuori saa työkokemusta sekä omaa rahaa. Hankkeessa nuori saa apua oman 4H -yrityksen perustamiseen ja tutustuu alueen yrityksiin. Nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä taitojaan ja pääsee kehittämään luovuuttaan, yhteistyötaitojaan sekä aktiivisuuttaan. Hankkeen ja nuorten yritysten avulla on elävöitetty Uuraisten kuntaa.

Hankkeen toimintaa pääset seuraamaan Facebookissa: Find Your Way -hanke ja Instagramissa: findyourwayhanke. 

Hanketta ovat rahoittaneet paikallinen Leader yhdistys Jyväsriihi sekä Euroopan maaseudun kehittämisrahasto. 

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Find your way

Development project about entrepreneurship education for youngsters

 

The goals of this project are that youngsters get excited about entrepreneurship and start an own business. We motivate them by taking part in an international youth exchange. Those who are interested in entrepreneurship get experiences of international youth work and vice versa. Through this project we develop entrepreneurship education and increase youngsters´ ability to work within a business and become an entrepreneur. By participating in this project Finnish youngsters get an opportunity to employ themselves for summer within their own business.

Project:

 • We  organize courses about entrepreneurship for youth (other courses as well)
 • Youngsters start their own 4H-businesses (if a youngster already has an own 4H-business they get to develop the business and participate in additional training)
 • Youngsters  plan their activities in Finland taking the international aspect and coming youth exchange by notice
 •  1-3 youth exchanges in Finland and abroad
 • We organize business visits in Finland and in exchange
 • we take part in different exhibitions and events in Finland and  during youth exchange
 • We learn about the entrepreneurship education in other countries and adopt the knowledge in Finland
 • We share our ways of doing things

Youth exchanges:

 • Motivate youngsters to become involved with entrepreneurship
 • Give youngsters an opportunity to broaden their horizons
 • Strengthen youngsters confidence and working life skills
 • Youngsters meet other young entrepreneurs
 • Youngsters get to share ideas about their businesses
 • Youngsters get new networks and contacts
 • Youngsters get encouragement of being entrepreneurs